Лични данни

Провадия Инфо се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени от тях формуляри или електронна кореспонденция. Провадия Инфо не събира лични данни от типа на ЕГН, номер на лична карта и домашен адрес.